Liên hệ đội ngũ Rafferty’s Garden

Hình thức liên hệ

Gọi cho chúng tôi

Liên hệ đội ngũ về thông tin khách hàng của chúng tôi (cuộc gọi miễn phí) qua số điện thoại:

(AUS)  1800 190 661

(NZ)  0800 733 789

Từ thứ hai – thứ 6 9:00 sáng – 17:00 chiều

Viết thư cho chúng tôi:

Raffertys Garden

C/O- PZ Cussons Australia Pty Ltd

Building A, Level  1

13-15 Compark Circuit

Mulgrave VIC 3170

Australia

Gửi email cho chúng tôi:

[email protected]